O nama

Udruga za zaštitu ljudskih prava i humanitarne aktivnosti osnovana je 1992. godine u Splitu s ciljem promicanja i zaštite ljudskih prava, građanskih prava i sloboda zajamčenih Ustavom RH, humanitarnih aktivnosti i javnih kampanja koje su u funkciji ostvarivanja temeljnih ciljeva Udruge.

Do 2008. godine aktivnosti pružanja pravne pomoći obavljale su se kroz rad DOS-ovih ureda na području Knina, Drniša, Benkovca, Gračaca, Zadra, te centralnog ureda u Splitu.

Od 2009. godine DOS je sukladno Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći, registriran pri Ministarstvu pravosuđa RH kao udruga ovlaštena za pružanje besplatne pravne pomoći, čime je službeno priznat kredibilitet i stručnost u području zaštite ljudskih prava.

Područje pružanja besplatne pravne pomoći obuhvaća Splitsko-dalmatinsku i Šibensko-kninsku županiju, a realizira se kroz rad savjetovališta za besplatnu pravnu pomoć sa sjedištem u Splitu (Šetalište Bačvice 10).

U Udruzi djeluje tim pravnika s položenim pravosudnim ispitom i volontera (diplomiranih pravnika i studenata Pravnog fakulteta) koji predanim angažmanom svakodnevno pružaju besplatnu pravnu pomoć ugroženim skupinama stanovništva, te sustavno vrše monitoring nad stanjem ljudskih prava na području djelovanja naše udruge.

Mnogobrojno članstvo udruge čine renomirani pravni stručnjaci, sveučilišni profesori pravnih znanosti, odvjetnici, diplomirani pravnici, studenti, građani…

DOS je član nacionalne Koalicije za promociju i zaštitu ljudskih prava i mreže civilnih udruga RH – Platforma 112. Na lokalnom nivou Udruga je član Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Splitsko-dalmatinske županije.

Na međunarodnoj razini DOS je član krovne organizacije European Citizen Action Service iz Brisela (http://www.ecas-citizens.eu) , kao i European Network for Clinical Legal Education (http://encle.org)