Aktivnosti

Rad Dalmatinskog odbora solidarnosti organiziran je kroz pravno savjetovalište za pružanje primarne pravne pomoći sukladno Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći (NN143/13). Primarna pravna pomoć pruža se građanima pod sljedećim uvjetima:

1. ako podnositelj zahtjeva sam ne raspolaže dovoljnim znanjem i sposobnošću da svoje pravo ostvari
2.  ako podnositelju zahtjeva pravna pomoć nije osigurana na temelju posebnih propisa
3.  ako podneseni zahtjev nije očito neosnovan i
4. ako su materijalne prilike podnositelja zahtjeva takve da bi plaćanje stručne pravne pomoći moglo ugroziti uzdržavanje podnositelja zahtjeva i članova kućanstva.

Primarna pravna pomoć obuhvaća:
a) opću pravnu informaciju
b) pravni savjet
c) sastavljanje podnesaka pred javnopravnim tijelima, Europskim sudom za ljudska prava i međunarodnim organizacijama u skladu s međunarodnim ugovorima i pravilima o radu tih tijela
d) zastupanje u postupcima pred javnopravnim tijelima
e) pravnu pomoć u izvansudskom mirnom rješenju spora.
Postupak za ostvarivanje primarne pravne pomoći pokreće se izravnim obraćanjem pravnom savjetovalištu udruge. Rad sa strankama organiziran je svakim radnim danom od 10-12 i 17-19 sati. Upiti se zaprimaju telefonski (021/488-951) i putem maila: dos.st@st.t-com.hr ovrha.dos@gmail.com