Volontiraj u pravnom savjetovalištu

Od 2010. godine DOS pruža mogućnost aktivnog angažmana studentima/icama Pravnog fakulteta i pravnicima/pravnicama koji žele volontirati u pravnom savjetovalištu. Volonterski angažman obuhvaća zaprimanje stranaka i rad na pravnim slučajevima uz mentorstvo pravnika s položenim pravosudnim ispitom. S volonterima se sklapa Ugovor o volontiranju, a po završetku volonterskog angažmana izdaje se Potvrda o volontiranju.

Ukoliko se želiš upoznati s radom organizacije za zaštitu ljudskih prava, proširiti pravno znanje i steći iskustvo u direktnom radu s korisnicima pridruži nam se!